Privacy Policy

Privacy Policy voor bezoekers van Secorex.be

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.secorex.be bezoekt.

1. Beheer
De website www.secorex.be staat onder beheer van Secorex BVBA. De contactgegevens zijn te vinden op www.secorex.be,
Secorex is een handelsnaam van Project 4 Ghent bvba.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.secorex.be
worden permanent bewaard, maar wel anoniem.
De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b www.secorex.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.secorex.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de
volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld
staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.secorex.be denkt
dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a www.secorex.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.secorex.be de
bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het
gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke
websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de
meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.secorex.be. De contactgegevens staan vermeld op
de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
www.secorex.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte
wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een
bestelling plaatst bij www.secorex.be.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
www.secorex.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail
waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.secorex.be denkt dat
het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.secorex.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter
een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.secorex.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.secorex.be kan de klant in een
dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.secorex.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige
gevallen kan legitimatie worden verlangd.