ACTIE-VOORWAARDEN

 

 1. Aanbod geldig enkel voor bedrijven gevestigd en personen wonende in België.
 2. Deze actie is geldig vanaf 17 januari 2019 tot en met 31 januari 2019.
 3. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de gratis Samsung E tablet (hierna ‘prijs’ genoemd) als er een klant is aangebracht die een minimum aankoop maakt van 1.497€ ex. BTW. Meer bepaald van toepassing zijn enkel de zogenaamde Secorex Plus-pakketten die in aanmerking komen.
 4. Maximum 1 prijs per persoon / bedrijf
 5. Aankoop dient te gebeuren voor 31/01/2019
 6. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties of commerciële kortingen.
 7. Secorex behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving de actie naar eigen goeddunken te beëindigen of te wijzigen.
 8. Secorex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze acties voortvloeiende schade en voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijs.
 9. Secorex behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 10. Per actie kan er slechts 1 maal per persoon worden deelgenomen. Dus de aangever van een nieuwe kopende klant heeft recht op de prijs en niet de doorverwezen klant.
 11. Actie geldt zolang de voorraad strekt.
 12. Secorex verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen. Zij worden op het risico van de klant bezorgd.
 13. Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.
 14. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 15. Secorex zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de wet van GDPR mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 16. Tenslotte gelden, los van deze actie-voorwaarden, steeds de algemene voorwaarden, zoals gestipuleerd op de website van Secorex.